Checkkolate Pet Foods จำหน่ายอาหารสุนัขและอาหารแมว
EN | TH
EN | TH
ช่วยเหลือ
 

การจัดส่งสินค้า

A:

วิธีที่ 1 ส่งโดยทีมงาน Chekkolate

ใช้เวลาประมาร 1 - 3 วันทําการ เฉพาะผู้สั่งสินค้าที่อยู่ในบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล จะไม่คิดอัตราค่าส่งในขวนการชําระเงินทั่วไป แต่อาจคิดค่าจัดส่งที่ต้องชําระเพิ่ม เมื่อรับสินค้า โดยจะโทรศัพท์ไปแจ้งอัตราค่าบริการเพิ่มเติมให้ทราบอีกครั้ง

วิธีที่ 2 ส่งไปรษณีย์แบบพัสดุ EMS

ใช้เวลาประมาณ 1 - 3 วันทําการ เหมาะกับสินค้าน้ําหนักเบา และต้องการใช้เร่งด่วน สามารถติดตาม และตรวจสอบสิ่งของด้วยระบบ Track & Trace ผ่านเว็บไซต์ www.thailandpost.com อัตราค่าจัดส่งทางเราจะคิดตามน้ําหนักสินค้า

- หากท่านทํารายการชําระค่าสินค้า และแจ้งหลักฐานยืนยันการชําระสินค้าเสร็จสิ้นก่อนเวลา 13:00 ท่านจะได้รับการจัดส่งสินค้าภายในวันเดียวกัน*

- หากท่านทํารายการชําระค่าสินค้า และ แจ้งหลักฐานยืนยันการชําระสินค้าเสร็จสิ้นหลังเวลา13:00 ท่านจะได้รับการจัดส่งสินค้าภายในวันถัดไป*

*ยกเว้นวันอาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์

วิธีที่ 3 ส่งไปรษณีย์แบบพัสดุไปรษณีย์

สินค้าจะได้รับการจัดส่งทางไปรษณีย์แบบพัสดุไปรษณีย์ ใช้เวลาประมาณ 2 - 5 วันทําการ

*** ไม่สามารถติดตามและตรวจสอบสิ่งของทาง Internet ได้

แต่สามารถโทรสอบถามกับที่ทําการไปรษณีย์ได้

อัตราค่าจัดส่งตามน้ําหนักสินค้ารายการสั่งซื้อที่ชําระค่าสินค้าและแจ้งการชําระเงินเสร็จสิ้น ก่อนเวลา 13:00 น.จะได้รับการจัดส่งภายในวันเดียวกัน*
รายการสั่งซื้อที่ชําระค่าสินค้าและแจ้งการชําระเงินเสร็จสิ้น หลังเวลา 13:00 น.จะได้รับการจัดส่งภายในวันถัดไป*

อัตราค่าจัดส่งตามน้ําหนักสินค้า *ยกเว้นวันอาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์

วิธีที่ 4 บริษัทขนส่งเอกชนอื่นๆ

ลูกค้าอาจสามารถแจ้งให้ทางร้านส่งสินค้าทางบริษัทขนส่งที่ต้องการได้โดยท่านสามารถแจ้งข้อมูลบริษัทขนส่งที่ต้องการให้จัดส่งได้ทาง
E-mail: chekkolate@gmail.com
โทร: 097-090-8653
LINE user ID: chekkolate
แล้วทางเราจะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันรูปแบบการจัดส่งอีกครั้ง

A:

หากการจัดส่งครั้งใดๆ ไม่มีผู้รับสินค้า จะขึ้นกับดุลพินิจของพนักงานผู้จัดส่ง ว่าจะสามารถฝากสินค้าไว้กับเจ้าหน้า หรือ เพื่อนบ้านที่ประจําอาคาร, หอพัก, ตึก, สถานที่นั้นๆ หรือจะสามารถมีตําแหน่งที่จะวางสินค้าไว้ได้โดยปลอดภัยได้หรือไม่ หากไม่ได้แล้ว อาจมีความจําเป็นต้องตีกลับสินค้า โดยจะทําการคืนค่าใช้จ่ายเต็มจํานวนให้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่จะติดต่อกันในภายหลัง (แต่จะไม่สามารถคืนค่าจัดส่งสินค้านั้นๆได้) และหากต้องการสั่งสินค้านั้นซ้ํา คุณลูกค้าอาจจําเป็นต้องดําเนินการสั่งสินค้าชนิดนั้นขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง

A:

โดยปกติแล้ว คุณจะได้รับสินค้าภายใน 2-3 วันทําการ หากเลยเวลาที่กําหนดแล้ว ยังไม่ได้รับสินค้า อาจเกิดจากสาเหตุหรือปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้

ข้อมูลสถานที่จัดส่งสินค้าไม่ถูกต้อง
● ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าไม่ถูกต้อง
● ไม่สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ได้
● ไม่มีผู้รับสินค้าปลายทางตามที่แจ้งไว้
● เกิดข้อผิดพลาดขึ้นในขั้นตอนการชําระเงิน
● มีปริมาณสินค้าในคลังสินค้าไม่เพียงพอ
● เหตุสุดวิสัยอื่นๆ เช่น สภาพภูมิอากาศ, เกิดอุบัติภัย ฯลฯ

christian louboutin wien timberland schuhe ray ban wien pandora schmuck ralph lauren sale abercrombie and fitch wien louboutin wien michael kors wien oakley wien mbt schuhe abercrombie wien mbt wien Polo ralph lauren sale pandora wien timberland wien oakley sonnenbrillen ray ban sonnenbrillen michael kors taschen nike roshe run nike roshe run portugal oakley portugal